Consulta els horaris

Podeu consultar tots els horaris a través del menú principal de la pàgina web

MASTERS LEAGUE

BAC DE RODA G1

BAC DE RODA G2

FEMENÍ G1

FEMENÍ G2

FEMENÍ G3

FEMENÍ G4

MARÍTIM G7

MARÍTIM G8

MARÍTIM G9