Assegurança

Tots els participants donats d’alta degudament a la lliga Tot Bàsquet disposen d’assegurança d’accident a través de FIATC ASSEGURANCES

Consulteu el protocol per iniciar els tràmits en cas de lesió.

PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT

CENTRE REFERÈNCIA DE BARCELONA - CLÍNICA DIAGONAL (C/Sant Mateu, 24)

Pòlissa 57/149 (GRUP 1)
Cobertures