Assegurança

Tots els participants donats d’alta degudament a la lliga Tot Bàsquet disposen d’assegurança d’accident. En cas d’accident haurem de tenir en compte dues situacions:

  • Lessió considerada no urgent
  • Lessió urgent

Consulteu el protocol per iniciar els tràmits en cas de lessió.

PROTOCOL D’ASSEGURANÇA